Flyg-och reseupplevelser

BRAVOFLYBLOGGEN

Integritetspolicy och sekretesspolicy gällande personuppgiftsbehandling

Bravonext SA, ett schweiziskt företag inom lastminute.com group (företagsnummer : CHE -115.704.228), med huvudsäte på Vicolo de’ Calvi, 2 – 6830 Chiasso, Schweiz (tel. 0041-916833339), erkänner vikten av att skydda Användarnas integritet och rättigheter när de använder sig av Webbplatsen och dess Tjänster. Internet är potentiellt ett mycket kraftfullt verktyg för spridning av personuppgifter; Bravonext och företag inom lastminute.com group förbinder sig att respektera de regler om skydd av personuppgifter och säkerhet för att garantera användarna en säkrare, kontrollerad och konfidentiell nätsurfning.

Denna integritetspolicy kan ändras i framtiden för att säkerställa fortsatt respekt för tillämpad lagstiftning i händelse av att den skulle ändras eller uppdateras.
Användarna uppmanas att noggrant läsa de regler som tillämpas av företaget för insamling och behandling av personuppgifter samt för att kunna fortsätta erbjuda en tillfredsställande service.

Denna integritetspolicy, vilken är i enlighet med personliga dataskyddsregler, beskriver de metoder som används av företaget för att hantera och behandla personuppgifter om:

(i) Användare som konsulterar och använder webbplatsen och
(ii) Användare som använder blogg-tjänster.

Användare är skyldiga att lämna exakta, korrekta och aktuella personuppgifter för att upprätta och förvalta en avtalsrelation med Innehavaren och för att på ett korrekt sätt utföra köpet av den valda turisttjänsten. Användare erkänner att angivandet av oprecisa, felaktiga och icke uppdaterade personuppgifter hindrar den uppgiftsansvarige från att leverera sina blogg-tjänster.

Behandlingens ägare är BravoNext SA (nedan kallat ”Bravonext” eller ”Ägare”) och de företag som kontrolleras av detta eller anslutna därtill eller som finns inom lastminute.com group (nedan ”registeransvariga”). Den fullständiga och uppdaterade listan över bolag som kontrolleras av och är anslutna till Bravonext eller inom lastminute.com group kan begäras genom att skicka ett mail till privacy@bravofly.com.

Användarnas personuppgifter samlas in:

– från användarna, via deras direkta elektroniska leveranser genom att fylla i (i) registreringsformuläret på webbplatsen, (ii) registreringen för tävlingar eller speciella händelser, (iii) prenumeration på nyhetsbrev. Dessa data kan inkludera användarnas namn, efternamn, smeknamn, e-postadress, etc.

– via datorsystem och programvaruprocedurer för driften av webbplatsen i samband med dess normala verksamhet. Uppgifterna samlas in på ett underförstått sätt som ett resultat av kommunikationsprotokoll för internet. Denna information samlas inte in för identifiering av användare, men som ett resultat av dess bearbetning och tillsammans med uppgifter som innehas av tredje part, kan det leda till identifiering av användare. Denna kategori av data inkluderar IP-adresser eller domännamn för datorer som används av användare som ansluter till webbplatsen, URI (Uniform Resource Identifier) av begärda resurser, tiden vid förfrågan, den metod som används för att skicka begäran till servern, storleken på filen som tas emot som svar, koden som anger statusen för det svar från servern (lyckad, misslyckad etc.) och andra parametrar relaterade till användardatorns operativsystem och miljöer. Denna data används endast för att skapa anonym statistik om användning av webbplatsen och verifiering av dess korrekta funktion. Uppgifterna kan användas för att fastställa ansvar vid eventuella databrott som skadar webbplatsen.

– på webbplatsen via cookies. Cookies är information som ofta innehåller en enda anonym ID-kod som skickas till webbläsaren av en webbserver och lagras sedan på hårddisken på användarens dator. De cookies som finns i användarens hårddisk läses sedan om av den webbplats som skickade dem vid eventuella efterföljande anslutningar. De används i första hand för att driva eller förbättra funktionen på webbplatsen, samt ge affärs- och marknadsföringsinformation till webbplatsens ägare.

I enlighet med cookies-meddelandet som visas på webbplatsens första navigationssida, och för denna cookie-policy, samtycker användaren eller besökaren till användandet av cookies under besök på webbplatsen, såsom beskrivs här, förutom i händelse av att de modifierat konfigurationen av webbläsaren för att blockera dem. Detta innefattar men är inte begränsat till en förståelse för att användaren surfar på webbplatsen när de gör något av följande: stänger cookies-meddelandet på första navigationssidan, bläddrar genom webbplatsen, klickar på något element på webbplatsen etc.

En användare som bläddrar på webbplatsen kan stöta på cookies som placerats på webbplatsen av ägaren (“behöriga cookies”) eller cookies som placerats av olika enheter som samarbetar i en innehållskampanj och leveransen av våra tjänster (“direkta tredjeparts-cookies”).

Webbplatsens cookies används enligt nedan för syftet som beskrivs här:

A. Tekniska cookies:

  1. Cookies strikt nödvändiga för driften av webbplatsen: Nödvändiga för att möjliggöra webbplatsbläddring och funktionen av olika egenskaper. Utan dessa kan du inte använda söktjänster, shoppingjämförelser och andra tjänster tillgängliga på webbplatsen.
  2. Anpassnings-cookies: Dessa används för att underlätta navigationen på webbplatsen, för att spara alternativ du valt på webbplatsen och tillhandahålla mer personanpassade funktioner. I visa fall låter vi annonsörer eller tredje part placera cookies på vår webbplats för att erbjuda personanpassat innehåll och tjänster. I vilket fall innebär användandet av vår webbplats samtycke till användningen av denna typ av cookies. Om cookies blockeras kan vi inte garantera optimal funktion på webbplatsen.
  3. Cookies för statistiska syften och för att mäta trafik: Dessa samlar in information om användningen av webbplatsen, sidorna du besöker och eventuella fel som uppstår under navigationen. Vi använder även cookies för att hitta källan till ditt besök på vår webbplats. Dessa cookies samlar inte in information som kan användas för att identifiera dig. All information samlas in anonymt och används för att hjälpa till att förbättra driften av webbplatsen. Därför innehåller våra cookies inte några personliga data. I visa fall kan en del av dessa cookies hanteras av oss på uppdrag av tredje part men det är inte tillåtet att använda dem för andra syften än de som nämns ovan. Användningen av vår webbplats utgör accepterande av användningen av denna typ av cookie. Om de blockeras kan vi inte garantera korrekt funktion på webbplatsen.
      GOOGLE ANALYTICS  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/  
      SEMBOX   30 dagar

B. Cookies för annonserings- och ommarknadsföringssyften: Används för att samla in användarinformation för att kunna visa annonser på webbplatsen eller tredjeparts webbplatser.

 Zanox http://zanox.es/gb/about-zanox/privacy/  30 dagar
Criteo http://www.criteo.com/privacy/  30 dagar
Tradedoubler http://www.tradedoubler.com/es-es/privacy-policy/  30 dagar
 Facebook https://www.facebook.com/help/cookies/  30 dagar

C. Sociala cookies: Dessa cookies låter vår webbplats delas och tillåta “Gilla”-klick på sociala nätverkswebbplatser såsom Facebook, Twitter, Google+ etc.

Livslängden på de cookies vi använder kan variera. I synnerhet är det sessions-cookies som är giltiga endast under en enda sökning eller en bläddringssession och försvinner när webbläsaren stängs; och fortlevande cookies som har en varierande livslängd. Maximal livslängd på cookies i den här andra kategorin är 5 år.

Användare ska vara medvetna om att om cookies inte är aktiverade på din enhet kan din webbplatsupplevelse begränsas och användandet av våra tjänster och navigationen kan hindras.

Det finns flera olika sätt att hantera cookies. Genom att modifiera webbläsarinställningarna kan du välja att inaktivera cookies eller få en varning innan du accepterar en. Användare kan även radera alla cookies som lagras i cookies-mappen i webbläsaren. Olika webbläsare har olika procedurer för att hantera dessa inställningar.

Så här gör du för att hantera cookies i de vanligaste webbläsarna. Om du behöver information om hur du hanterar cookies på din surfplatta och/eller mobiltelefon, se användarmanualen eller onlinehjälptjänster.

  MICROSOFT WINDOWS EXPLORER

  GOOGLE CHROME

  MOZILLA FIREFOX

  APPLE SAFARI

Om du vill veta hur du hanterar cookies i andra webbläsare, vänligen se användarmanualen eller onlinehjälptjänster.

Tredjeparts-cookies installeras inte av oss utan installeras av våra affärspartners eller andra parter när du besöker webbplatsen. Därför föreslår vi att användare konsulterar tredjepartswebbplatsen för information om hur de installerar cookies och hur de hanteras. Vi uppmuntrar även användare att besöka följande webbplats http://www.youronlinechoices.com där du hittar användbar information om användningen av cookies och hur du kan skydda din integritet på internet.

Användarnas personuppgifter kommer att behandlas för hand eller med elektroniska hjälpmedel som garanterar, i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in och kommuniceras, säkerhet och sekretess, samt för att förhindra obehörig åtkomst till data, som är absolut nödvändigt för att uppnå de ändamål för vilka de samlades in.

Behandlingen av data kommer att äga rum vid den registrerade adressen och Ägarens huvudkontor, samt på lastminute.com group serverfarm belägen i Haarlem, Nederländerna, samt på plats hos personer till vilka uppgifterna kan ha lämnats ut.

Utöver ovanstående specifikationer om navigationsuppgifter kommer användarnas personuppgifter att användas till följande syfte:

  1. att skicka de bästa rese/fritidserbjudandena och erbjudanden för andra tjänster som tillhandahålls av databehandlarna själva eller deras affärspartners som är verksamma inom turism, fritid, hightech, mode, möbler, konsumentprodukter, mat och dryck, finans, bank, försäkring, energi, miljö, kommunikation, media, underhållning, fastigheter, läkemedel, bilar, kläder och textilier, utbildning, energi, publicering, IKT, försäljning, sport, telekommunikation och tjänster i allmänhet;
  2. för att förbättra vår webbplats (vi strävar ständigt efter att förbättra våra webbplats-erbjudanden baserat på information och feedback vi får från användare);
  3. att administrera en tävling, kampanj, undersökning eller annan webbplatsfunktion;
  4. att förbättra kundservicen (användarinformation hjälper oss att mer effektivt svara på förfrågningar till kundservice och supportbehov);
  5. att följa lagstadgande eller regleringsskyldigheter.
  6. för insamling, lagring och bearbetning för att utföra anonyma och/eller aggregerade statistiska analyser

Innehavaren kommer att se till att alla personuppgifter som lämnas därtill inte avslöjas och behandlas på ett sådant sätt som garanterar säkerheten och sekretessen, samt obehörig åtkomst till dessa. Personuppgifter och information som tillhandahålls av Användarna kan komma att kommuniceras, för de ändamål som anges ovan, till följande parter:
– bolagets anställda och/eller samarbetspartners som utför stöd och rådgivning till Innehavaren inom sektioner som Administration, Produkter, Juridik, Kundvård, Informationssystem liksom de som ansvarar för att upprätthålla företagets nätverk, hårdvaru- och mjukvaruutrustning.
– parter vars rätt att komma åt data är erkänd av lagbestämmelser eller på order som utfärdats av berörda myndigheter;
– parter som delegerats och/eller utsetts av Innehavaren att bedriva verksamhet med anknytning till leveransen av Tjänsten.

En lista med de parter till vilka Användarnas personuppgifter kan lämnas finns åtkomliga hos Bravonext, genom att skriva till följande adress: privacy@bravofly.com.

Genom att skicka en skriftlig begäran till Innehavaren, kan användaren: (i) av Innehavaren erhålla en bekräftelse på förekomsten av sina personuppgifter; (ii) få information om källan för sina data, syfte och metoder för databehandling samt vilken logik som tillämpas när data bearbetas på elektronisk väg; (iii) erhålla närmare detaljer om Innehavaren och de ansvariga; (iv) erhålla information om parterna eller kategorier av parter till vilka personuppgifter kan överlämnas till, eller till de som kan komma att bli medvetna om detta i deras egenskap av utsedd representant för landet, registerförare eller person med liknande ansvar; (v) erhålla annullering, omvandling till anonym form eller blockering av uppgifter som behandlats i strid mot lagen, uppdatering, rättelse eller om intresse finns, integration av dennes uppgifter och (vi) erhållande av ett intyg om att de operationer som avses i punkt (v) ovan har kommit till kännedom, även när det gäller dess innehåll, till dem vilka sådana uppgifter har lämnats eller distribuerats, om detta inte visar sig omöjligt eller innebär en uppenbart oproportionerlig användning av resurser i jämförelse med skyddad rättighet; (vii) vara föremål för databehandling, helt eller delvis, av legitima själ; (viii) vara föremål för databehandling för sändelse av reklam, säljmaterial eller för marknadsundersökningar. Ovanstående förfrågningar måste skickas till Bravonext SA’s adress privacy@bravofly.com.

Användaren har också rätt, dock endast efter uttrycklig skriftlig begäran som skickas via e-post, att få en korrigering av en defekt eller felaktig personlig information eller för att få sin information borttagen, inom de gränser som föreskrivs i lag. Dessutom, för att inte längre ta emot de kommersiella och kampanjerbjudanden som skickas via e-post från ägaren, samt utöva de rättigheter som nämnts ovan, kan Användaren också följa det enkla förfarande som aktiveras via länken ”avregistrera” som finns tillgänglig i alla kommersiella meddelanden som skickas av Ägaren.